Activiteiten

Wijn maken

We maken wijn en schuimwijn van onder andere appels en druiven (Müller‑Thurgau, Merlot, ...)

Bier brouwen

Jaarlijks brouwen we in groep onze bekendste bieren, de Houthakker en de Buulmolentripel.

Cursussen

In samenwerking met lokale gildes aangesloten bij de VAW, organiseren we jaarlijks cursussen wijnmaken en bierbrouwen.

Ledenavonden

Elke twee maanden organiseren we een ledenavond met een bepaald thema.
Voorbeelden hiervan zijn proefavonden, sprekersessies of feesten.

Uitstapjes

Jaarlijks wordt een uitstap gepland, gerelateerd aan een interessegebied van de gilde.
Denk hierbij aan een bezoek aan een brouwerij, wijngaard of een imker.

Evenementen

Vele Olenaars zijn intussen bekend met onze gilde, en proeven ook graag eens van onze producten.
Om een extra duit in de clubkas te verdienen, kan je ons vinden op Olen jaarmarkt en de Buulmolenfeesten.

Historiek

Meer dan 30 jaar geleden, in de maand september van het jaar 1980, gaf Jak Lambrechts een cursus wijnmaken voor geïnteresseerden. Een aantal deelnemers van die cursus waren daardoor zo geïnspireerd dat ze besloten tot de oprichting van een wijnclub.
Passende huisvesting zoals we die nu kennen was er uiteraard nog niet, daarom was het gezelschap genoodzaakt om bijeen te komen in café De Vlier. Louis Aerts was voorzitter, Paul Mens secretaris en Willy Van Rompay, Roger Janssens, Eddy Gelens, Theo Van Springel, Flor Wuyts, Maria Vloemans en Gust Bertels waren leden.

Het "huisvestings probleem" probleem bleef de daaropvolgende jaren steeds wederkeren, waardoor de gilde genoodzaakt was om verschillende keren van vergaderlocatie te wisselen: De Vlier, De Oude Vlier, De Pelikaan en een hal van de gemeente op het domein Teunenberg.

In de jaren tot 1990 lag de nadruk op het maken van fruitwijnen, gemaakt van appels, peren, bessen, wilde bessen , kersen, krieken, bloemen, en zelfs van groenten! Om de techniek goed onder de knie te krijgen, werden er zelf fruitmolens en persen ontwikkeld, waarbij zelfs bouwplannen uit Oostenrijk werden betrokken.
Het aantal leden groeide gestaag, en na 10 jaar vond Louis het tijd om de scepter over te dragen.
In 1991, trad een nieuw bestuur aan, bestaande uit: Pol Baelus als voorzitter, Willy Van Rompay als secretaris en met bestuursleden Emiel Helsen, Eddy Gelens, Rene Van Gorp en Gust Bertels.

Op het feest ter gelegenheid van het 1000 jarig bestaan van Olen, in 1994, hebben wij appelwijn onder de gildenaam "Vinamici Odloo" geschonken, daarmee is toen tevens de naam van ons gilde vastgesteld.

Naast wijn maken werden er ook allerhande andere activiteiten georganiseerd, zoals: fietstochten van de ene wijnmaker naar de andere, en reizen naar de Moezel, Elzas, Phalz, Champagne, Luxemburg en de Ahr.
Uiteraard deden we ook mee aan (nationale) wijnkeuringen.

Vanaf 1996 hebben we ons eigen lokaal op het domein Teunenberg, waar we nu nog steeds, zoals voorheen, elke tweede woensdag van de even maanden bijeen komen.

Langzaam maar zeker kregen we ook interesse in het zelf brouwen van bier. Frans Van Hoof, die een cursus bier maken gevolgd had in Geel, werd tot meester bierbrouwer benoemd. Onze eerste brouwsels werden gemaakt in enkele afgedankte industriële soepketels die Pol ergens op de kop had weten te tikken. Tijdens de onze eerste opendeurdag in 1997, konden we trots ons bier aan de Olense bevolking presenteren.

In 1998 droeg Pol Baelus het voorzitterschap over aan Gust Bertels. Onder het bewind van Gust is er vooral gewerkt aan de installaties om wijn en bier te maken. Door die sterk verbeterde installaties zijn we vandaag in staat om kwalitatief veel betere producten te maken dan enkele jaren geleden.

Fietstochten en reizen werden nog steeds georganiseerd, we zijn zelfs 2 keer naar Hongarije gegaan onder leiding van Sus Daems, werkelijk een onvergetelijke ervaring.
In Hongarije zijn contacten gelegd met het onderzoekscentum van professor Cismazia in Eger, waar we onder andere de resistente druivenrassen Bianca en Nero hebben kunnen aankopen.

In 2005 is de vereniging Vinamici Odloo, door invoering van de VZW wet, opgegaan in VAW bvba, een samenwerkingsverband van verschillende lokale wijn- en biermaakgildes.
Een bijkomend positief effect van deze reorganisatie is dat de samenwerking tussen verschillende gilden binnen de regio een positieve impuls heeft gekregen. Activiteiten worden steeds vaker samen met andere gilden georganiseerd, waardoor we vaker, kwalitatief betere activiteiten kunnen aanbieden. Een mooi voorbeeld zijn de lessen bier- en wijnmaken, en de (regionale) keuringen van zelfgemaakte wijnen en bieren. Deze activiteiten worden om beurten georganiseerd door de verschillende gilden, waardoor de cursussen en keuringen beter toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

Begin 2010 droeg Gust Bertels zijn ambt over aan Fons Belmans, die tot op heden nog steeds trots voorzitter is.

Meer info?

Had u graag meer info over onze gilde? Of wenst u lid te worden?
Gelieve dan een berichtje te versturen naar onze voorzitter: